5.4.2018 sa v Hoteli Lux v Banskej Bystrici uskutočnila záverečná konferencia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Viac informácii sa dozviete v článku. Záverečná konferencia NP POS

Zapojené subjekty

Zoznam zapojených poskytovateľov v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, Zoznam schválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu podpora opatrovateľskej služby a Poradovník neschválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Základné informácie

Realizácia projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí...

Dokumenty

Metodické podklady k výkonu opatrovateľskej služby. Príručka a ďalšie materiály