Domov » O projekte » Zoznam schválených žiadostí

Zoznam schválených žiadostí

Zoznam schválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Po vyplnení Žiadosti o schválenie počtu opatrovateliek poskytovateľom opatrovateľskej služby a jej elektronickým odoslaním cez webové sídlo IA MPSVR SR obdrží poskytovateľ ihneď automaticky stanovisko emailom o schválení/neschválení žiadosti. Elektronický systém automaticky kontroluje nastavené limity projektu:

  • maxim%A