Domov » O projekte » Dokumenty

Dokumenty

Príručky

Príručka pre spolupracujúce subjekty opatrovateľskej služby zapojené do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby verzia 0.3 (formát pdf.) (platná od 7.4.2016)

 

Aktuálne dokumenty

  • Príloha 1: Čestné vyhlásenie poskytovateľa opatrovateľskej služby o výkone opatrovateľskej služby