Domov » Aktuality » Nezaradené »
untitled-1

Spokojnosť v starobe si zaslúži iba človek, ktorý nikdy nestratil vieru v dobro

V živote stretávame a spoznávame mnoho tvári, vypočujeme si veľa ľudských príbehov, darujeme veľa úsmevov. Sú však stretnutia, ktoré sa nám zapíšu do sŕdc a my sa stávame lepšími, empatickejšími, pozornejšími a náš život vnímame v iných odtieňoch farieb.

untitled-1

Výberové konanie na pozíciu garant odborných aktivít pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby IA MPSVR SR

Publikované pondelok, 2 október 2017

Bližšie informácie o tejto pracovnej pozícii nájdete kliknutím na odkaz.

megafon

Aktuality

Informácie o prebiehajúcich aktivitách.

hlasit

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s IAMPSVR SR.

zoznam

Zapojené subjekty

Zoznam zapojených poskytovateľov v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, Zoznam schválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu podpora opatrovateľskej služby a Poradovník neschválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

info

Základné informácie

Realizácia projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí...

pokyny

Dokumenty

Metodické podklady k výkonu opatrovateľskej služby. Príručka a ďalšie materiály

Ďalšia strana »