V priestoroch bratislavského hotela Sorea Regia sa uskutočnila prvá Výročná konferencia operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020. Medzi pozvanými organizáciami prezentujúcimi svoju činnosť bola okrem iných aj Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa predstavila samostatným workshopom. Viac o tomto podujatí sa dozviete v nasledujúcom článku. Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje
Bežíme pre Vás. Takéto je heslo Implementačnej agentúry MPSVR SR na tohtoročnom štafetovom behu Od Tatier k Dunaju. Pre Implementačnú agentúru MPSVR SR to bude premiérový bežecký ročník na takomto podujatí. Prečo však práve tento beh?Viac o nás a behu sa dočítate v nasledujúcom článku. Tím IA runners beží pre Vás
Občianske združenie So srdcom vzišlo z myšlienky pomoci ľuďom v núdzi, ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami a sú odkázaní na pomoc iných. Jeho vznik iniciovala Katarína Wagnerová, ktorá už nejaký čas pracovala ako opatrovateľka v zahraničí. Pomoc so srdcom
V máji 2016 členovia projektového tímu navštívili Seniorcentrum v priestoroch Denného centra na Záhrebskej ulici v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnil pán riaditeľ a jeho pracovníčky. V rámci stretnutia sme sa dozvedeli o tom, ako Seniorcentrum vzniklo, funguje a aké sú jeho ciele a vízie do budúcnosti. Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Projekt bude realizovaný od novembra 2015 do júla 2018 a to na celom území Slovenskej republiky, pričom sa plánuje podporiť 3300 pracovných miest pre opatrovateľky a opatrovateľov. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
iarunners_logo

Tím IA runners beží pre Vás

Publikované utorok, 25 júl 2017

Bežíme pre Vás. Takéto je heslo Implementačnej agentúry MPSVR SR na tohtoročnom štafetovom behu Od Tatier k Dunaju. Prečo však práve tento beh? Viac o nás a behu sa dočítate v nasledujúcom článku.

Aktuality

Informácie o prebiehajúcich aktivitách.

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s IAMPSVR SR.

Zapojené subjekty

Zoznam zapojených poskytovateľov v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, Zoznam schválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu podpora opatrovateľskej služby a Poradovník neschválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Základné informácie

Realizácia projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí...

Dokumenty

Metodické podklady k výkonu opatrovateľskej služby. Príručka a ďalšie materiály