Občianske združenie So srdcom vzišlo z myšlienky pomoci ľuďom v núdzi, ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami a sú odkázaní na pomoc iných. Jeho vznik iniciovala Katarína Wagnerová, ktorá už nejaký čas pracovala ako opatrovateľka v zahraničí. Pomoc so srdcom
V máji 2016 členovia projektového tímu navštívili Seniorcentrum v priestoroch Denného centra na Záhrebskej ulici v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnil pán riaditeľ a jeho pracovníčky. V rámci stretnutia sme sa dozvedeli o tom, ako Seniorcentrum vzniklo, funguje a aké sú jeho ciele a vízie do budúcnosti. Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Projekt bude realizovaný od novembra 2015 do júla 2018 a to na celom území Slovenskej republiky, pričom sa plánuje podporiť 3300 pracovných miest pre opatrovateľky a opatrovateľov. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
Ak riešite otázku poskytovania opatrovateľskej služby občanom v rámci Bratislavského kraja, máte možnosť zapojiť sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Zúčastnite sa informačného stretnutia a získajte bližšie informácie o tomto národnom projekte. Informačné stretnutie pre záujemcov z Bratislavského samosprávneho kraja o možnosti zapojiť sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Aktuality

Informácie o prebiehajúcich aktivitách.

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s IAMPSVR SR.

Zapojené subjekty

Zoznam zapojených poskytovateľov v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, Zoznam schválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu podpora opatrovateľskej služby a Poradovník neschválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Základné informácie

Realizácia projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí...

Dokumenty

Metodické podklady k výkonu opatrovateľskej služby. Príručka a ďalšie materiály