V priestoroch bratislavského hotela Sorea Regia sa uskutočnila prvá Výročná konferencia operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020. Medzi pozvanými organizáciami prezentujúcimi svoju činnosť bola okrem iných aj Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa predstavila samostatným workshopom. Viac o tomto podujatí sa dozviete v nasledujúcom článku. Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje
Bližšie informácie o tejto pracovnej pozícii nájdete kliknutím na odkaz. Výberové konanie na pozíciu garant odborných aktivít pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby IA MPSVR SR
Občianske združenie So srdcom vzišlo z myšlienky pomoci ľuďom v núdzi, ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami a sú odkázaní na pomoc iných. Jeho vznik iniciovala Katarína Wagnerová, ktorá už nejaký čas pracovala ako opatrovateľka v zahraničí. Pomoc so srdcom
V máji 2016 členovia projektového tímu navštívili Seniorcentrum v priestoroch Denného centra na Záhrebskej ulici v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnil pán riaditeľ a jeho pracovníčky. V rámci stretnutia sme sa dozvedeli o tom, ako Seniorcentrum vzniklo, funguje a aké sú jeho ciele a vízie do budúcnosti. Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
untitled-1

Spokojnosť v starobe si zaslúži iba človek, ktorý nikdy nestratil vieru v dobro

V živote stretávame a spoznávame mnoho tvári, vypočujeme si veľa ľudských príbehov, darujeme veľa úsmevov. Sú však stretnutia, ktoré sa nám zapíšu do sŕdc a my sa stávame lepšími, empatickejšími, pozornejšími a náš život vnímame v iných odtieňoch farieb.

untitled-1

Výberové konanie na pozíciu garant odborných aktivít pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby IA MPSVR SR

Publikované pondelok, 2 október 2017

Bližšie informácie o tejto pracovnej pozícii nájdete kliknutím na odkaz.

Aktuality

Informácie o prebiehajúcich aktivitách.

Ako sa zapojiť?

Spôsob podávania žiadostí a uzatvorenia zmluvy o spolupráci s IAMPSVR SR.

Zapojené subjekty

Zoznam zapojených poskytovateľov v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, Zoznam schválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu podpora opatrovateľskej služby a Poradovník neschválených žiadostí o schválenie počtu opatrovateliek v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Základné informácie

Realizácia projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí...

Dokumenty

Metodické podklady k výkonu opatrovateľskej služby. Príručka a ďalšie materiály